Udstiller på Fritidsmessen i
Nykøbing Falster

Messen afholdes fra den 11.-12. marts 2023

Bliv udstiller på Fritidsmessen Nykøbing Falster fra den 11.-12. marts 2023

Ønsker du at promovere din virksomhed, dit produkt, din organisation eller dit budskab, over for en lokal engageret og købeklar målgruppe, til en meget fornuftig pris, så kontakt Fritidsmessen og lej en messestand efter dit ønske.

Der er mange grunde til, at I skal bestille en messestand på Fritidsmessen:

 • Mød dine kunder eller interessenter ansigt til ansigt
 • Gode muligheder for at inspirere og skabe handel på messen
 • Mere end 8.000 besøgende i 2019. I 2020 og 2021 blev Nykøbing messen aflyst grundet Corona
 • Gode priser på leje af stand
 • Mere end 14 års erfaring i afvikling af messer
 • Lokale oplevelser, som Fritidsmessen, er oppe i tiden. Pop-up oplevelser, der kan opleves på et par timer, i lokalområder, for hele familien, er populære som aldrig før
 • Mulighed for at deltage/have produkter og ydelser med i konkurrencer mod de besøgende

Som messearrangør sørger vi for:

 • Reklame i lokalområdet samt husstandsomdelt messeavis
 • Standvægge
 • Strøm
 • Gratis Wifi
 • Gratis parkering

Kontakt os og book en messestand

Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på david@kokkenogcompany.dk

Informationsmateriale

Sted:
Nykøbing F. Hallen, Nørre Boulevard 4A, 4800 Nykøbing F.

Dato:
Lørdag, den 11. marts og søndag, den 12. marts 2023

Messetid:
Begge dage er der åbent for publikum fra kl. 10.00 – 16.00.

Generelt:
Udstilleren har ansvaret for, at de regler, som er fastsat af Fritidsmessen og øvrige myndigheder, overholdes.
Udstilleren erklærer sig i øvrigt indforstået med at følge gældende regler for messen.

Størrelse på stand:

Du kan leje en stand i forskellige mål. Målene på standene fremgår af kontrakten, som du finder her.Det er muligt at slå flere stande sammen til en større stand. Kontakt venligst Fritidsmessen hvis du vil vide mere om dine muligheder for at slå flere stande sammen.

Enkelte stande har specielle mål – se venligst planoversigterne over alle 3 udstillerområder.
Bemærk venligst at der ikke må klippes, klistres, sættes nåle mv. i væggene.

Hvis du ikke ønsker at benytte dig af de stande, som opsættes af Fritidsmessen, er du velkommen til at medbringe dit eget messeudstyr. Hvis du benytter eget messeudstyr, skal du venligst give Fritidsmessen besked senest 14 dage før afvikling af messen.

Standene 1 til 10, 43 til 45, 68 til 77 samt 81 til 90 vil primært blive brugt til udstillere med egen stand. Se planoversigt som du finder her. Det er vigtigt, at der krydses korrekt af i kontrakten, således at ovennævnte kan tages med i opbygningen af messens indretning.

Fritidsmessen skal altid godkende udstillerens brug af egen udstillerstand.

Der kan til sidst i planlægningen med placering af standene eventuelt opstå situationer, hvor enkelte udstillere vil blive nødsaget til at flytte standplacering. Dette vil kun ske som en absolut sidste løsning, men det kan forekomme, at puslespillet omkring standplacering ikke altid går helt op, når der skal tages hensyn til 100 stande, inkl. indhold og standmateriale/-opbygning. Senest 2 uger før messens afholdelse vil endelig udstillerliste kunne ses på hjemmesiden for Fritidsmessen.

Opstilling af udstillerstand:
Stande kan opstilles fra fredagen før messens første afviklingsdag mellem kl. 12.00 – 19.00 og igen fra lørdag morgen kl. 8.00. Søndag morgen kan opstilles fra kl. 9.00. Alle stande skal være messeklar senest 30 minutter før åbning for publikum om lørdagen, og senest 15 minutter før messen åbner om søndagen.

Velkomst og brand-info:
Mindst én person fra hver stand skal lørdag morgen kl. 09.40 møde op til velkomstmøde vedr. information om brand og sikkerhed mv. Mødested oplyses i infobrev på mail ca. 14 dage før messen afholdes.

Nedtagning af udstillerstand:
Stande kan nedtages straks efter, at messen er slut søndag kl. 16.00. Alle udstillere skal have forladt messeområdet senest kl. 18.00 søndag aften. Det er ikke tilladt at begynde nedtagning af sin udstillerstand før kl. 16.00 om søndagen.

Parkering, af- og pålæsning for udstillere:
Parkering foran branddøre er strengt forbudt.
Ved af-/pålæsning af standmateriale er det tilladt at benytte nødudgangene i udstillingsområderne.

Fra kl. 09.30 lørdag morgen og til kl. 16.00 søndag eftermiddager det strengt forbudt at parkere ved og foran nødudgangene.

Trådløst internet:
Der er WIFI på hele messeområdet. Derved er der også mulighed for at benytte egen dankortterminal eller Mobilepay. Koden til at koble sig på det trådløse netværk oplyses i det sidste infobrev, som sendes på mail ca. 14 dage før messen afholdes.

El på standen:
Hver udstiller har adgang til 1 stk. el-stik. Du skal blot løfte i stofvæggen i et hjørne ind til din nabostand for at finde dit el-stik. Alle udstillere kan bruge max 1000 watt.

Det er vigtigt, at ovennævnte overholdes for at undgå strømsvigt.
Der må ikke medbringes el-kedel eller kaffemaskine.

Oprydning af affald på egen stand:
Lørdag og søndag vil hver stand få udleveret en affaldssæk, som hver standejer bedes benytte.
Når messedagen er slut, skal evt. affald henkastes i de store grønne affaldscontainere.
Standen skal forlades opryddet, når messen er slut om søndagen.

Aflevér venligst standen som du modtog den:

• Intet tape på gulv
• Intet affald
• Snore mv. må ikke hænge tilbage på udstillerstandene.
• Der må ikke være væske på gulvet. Hvis der er sket skade på gulv eller standvægge skal udstiller udbedre eller erstatte skaderne

Ansvar/ting- og personskade:
Udstilleren og dennes personale har fuld erstatningspligt for evt. skader på bygninger samt materiale lejet af Fritidsmessen. Udstilleren hæfter samtidig for enhver skade på personer og ting, som måtte være foresaget af udstilleren, dennes personale eller udstillingsmateriel. Det tilrådes, at udstiller selv sørger for de nødvendige forsikringer.

Fritidsmessen forsikrer eller erstatter ikke materiel mv. fra den enkelte udstiller.

Fra fredag kl. 19.00 til lørdag morgen kl. 08.00 samt fra lørdag klokken 16.30 til søndag morgen klokken 08.00, vil hallens døre være aflåste. Der vil ikke være vagt i hallen, men der er aflåst og tyverialarm.

I de øvrige timer, hvor messen ikke er åben for publikum, men åben for udstillere til opstilling og ankomst til messen, vil standene blive overvåget af personale fra Fritidsmessen.

Fritidsmessen er forsikret hos Tryg forsikring.

Brandregler:
Udstiller har pligt til at følge alle henstillinger fra brandmyndighederne. Der må ikke forefindes eksplosive stoffer samt farlige eller skadelige materialer på standen. Benzin, gas og åben ild må heller ikke benyttes på standen.

Fødevarer på messen:
De udstillere, der sælger indpakkede madvarer og drikkevarer på messen, forpligter sig til at have diverse godkendelser i orden samt at have en kopi af godkendelsen med, hvis der skulle komme kontrol fra en eller flere offentlige instanser.

Regler for konkurrencer på stand:
Gennemfør meget gerne konkurrencer på din stand. Små oplæg, præsentationer mv. er meget velkomne, så længe du respekterer dine nabostande.

Du har også mulighed for at deltage i Fritidsmessens løbende konkurrence, hvor dit produkt eller budskab vil blive nævnt. Se mere under menupunktet Messekonkurrencen.

Rygning:
Der er rygeforbud i hele Nykøbing hallen.

Koda/Gramex:
Benyttes der musik, er det udstillerens pligt at overholde gældende regler og afgifter.
Støjende og lugtende aktiviteter på standen: Disse aktiviteter er ikke tilladt, hvis de er til gene for andre udstillere og besøgende.

Brug af levende lys:
Grundet brandsikkerhed må der ikke anvendes levende lys på messen. Der henvises til brug af batteri-lys.


Kontrakt

Det er vigtigt, at du udfylder kontrakten 100%, samt at du skriver tydeligt og præcist, hvad du ønsker at sælge/vise frem på din stand. Hvis du medbringer ting, du ikke har beskrevet og fået bekræftet i kontrakten, kan Fritidsmessen meddele, at de varer eller ydelser, du ikke har beskrevet og fået godkendt, skal fjernes fra din stand.

Fritidsmessen tilstræber, at messen er så favnfuld som muligt, men også at der kun er få udstillere inden for samme område. Dette for at sikre fair vilkår for alle, så både udstillere og besøgende får en optimal oplevelse.

Udfyld kontrakten og send venligst den udfyldte kontrakt retur til Fritidsmessen på allan@fritidsmessen.dk.

Kontrakten er først endelig bindende, når Fritidsmessen har bekræftet at have modtaget din kontrakt.

Betaling skal ske via overførsel til bankkonto.

Priser på de enkelte stande fremgår tydeligt af kontrakten. Bemærk at du som standejer som minimum skal tilkøbe en visitkort-annonce i messeavisen. Det er muligt at tilkøbe større annoncer i messeavisen. Priser fremgår af kontrakten.

Kontrakten kan downloades her, og har du spørgsmål, må du endelig kontakte Fritidsmessen på telefon 26 10 09 44 eller e-mail allan@fritidsmessen.dk.

Nyt materiale om Fritidsmessen Nykøbing Falster bliver offentliggjort i august måned.

Aflysning:
Fritidsmessen forbeholder sig retten til at aflyse messen til og med 1. januar 2023, hvis der ikke er nok tilmeldte udstillere til messen. Evt. indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt umiddelbart efter evt. aflysning af messen.

Hvis en udstiller melder fra efter at have underskrevet kontrakt, forpligter udstiller sig til at skulle betale 50% af beløbet til arrangøren.
Melder fra senere end 8 uger, før messen afholdes, forpligter udstiller sig til at betale 100% af beløbet.

Kontakt os og book en messestand
Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på telefon 26 10 09 44 eller mail allan@fritidsmessen.dk.

Standmodeller

På planoversigten nederst kan du se placeringen af standene med deres standnummer

DER ER 1 STRØMSTIK PR STAND. Strømstik er altid placeret i et af hjørnerne ind til din nabostand/bagbo.

HUSK SELV AT MEDBRINGE evt. forlængerledning og fordeler.

Primært til udstillere som medbringer eget standmateriale. Dette gælder fra Stand 1 til 10, 43 til 45, 68 til 77 samt 81 til 90, der primært vil blive brugt til udstillere med egen stand. Der vil dog stadig være grå bagvæg og sidevæg ind til udstiller nabo. (hvis andet ikke er aftalt – mundtlig aftale i tlf).

Hjørnestande
Stofvæg som bagvæg og stofvæg til naboudstiller

Fritstående stande
Stofvæg som bagvæg

Ikke hjørnestande
Markeret med blå på standplan
Stofvæg som bagvæg og stofvæg til naboer

Stande med specille mål
Markeret med grøn på standplan
Der kan være stofvæg som bagvæg og stofvæg til naboudstiller

Aftales for hver stand. Alle udstillerstandene er 2,98 meter i længden og 2,80 meter i bredden – fra midt på hver stang/nabovæg. Mål på evt. banner, skilte, pavillon mv. bør derfor være max 2,98 meter for at være sikker på, at det kan være inden for standmålene.

Standmodel 1

Hjørnestand som er 2,98 meter lang x 2,80 meter bred, og standen har grå stofvægge ind til udstiller naboer.

Standmodel 2

Almindelig stand som er 2,98 meter lang x 2,80 meter bred, og standen har grå stofvægge ind til udstiller naboer.

Messekonkurrencen

Få dit budskab ud til vores besøgende via messekonkurrencen

Som udstiller på Fritidsmessen har du mulighed for at få dit budskab ud til de mange besøgende på messen ved at deltage i messekonkurrencen med relevante og spændende præmier. Konkurrencen og de donerede præmier annonceres i den omdelte Messeavis.

Vi trækker vindere hver time i Fritidsmessens åbningstid, og dine præmier nævnes flere gange i højttaleren i timen op til, at der trækkes en vinder blandt deltagerne i konkurrencen.

For at deltage i konkurrencen skal de besøgende hente lodder på standene. Lodderne kan dog kun hentes på de stande, der deltager i konkurrencen.

De besøgende kan kun være med i konkurrencen én gang pr. time, men de kan deltage alle timer med et nyt lod hver time.

Standene må kun udlevere 1 lod ad gangen til hver person. Lodderne afleveres i de opstillede kasser, og der trækkes en vinder hver time i messens åbningstid fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

Markedsføring

Annoncering i lokale medier
Artikel i den største husstand-omdelte avis i lokalområdet i ugen op til messen.
Annoncer i andre lokale ugeaviser i ugerne op til messen.
Pressemeddelelse sendes til alle de omkringliggende medier inkl. TV2 ØST.

Ophængning af plakater
10 dage før messens afholdelse vil der blive opsat ca. 100 plakater i lokalområdet.

Radio/Radiospot
Der annonceres for Fritidsmessen i to uger op til messen i Radio Sydhavsøerne. 50 spot af 20 sek. fordelt på syv dage op til messen.

Radio Sydhavsøerne sender LIVE fra messen om lørdagen.

Online
Der indrykkes topbanner annoncering på folketidende.dk i 14 dage op til messen.

Sociale medier
Fritidsmessen poster nyheder og konkurrencer på Facebook i 30 dage op til messen.

Messeavis
Der vil blive udarbejdet en messeavis, der distribueres i Ugeavisen Guldborgsund.

I messeavisen vil der være redaktionel omtale samt forskellige indslag om messen, og en samlet udstillerliste og billeder. Derudover vil der være en annonce fra alle udstillere på Fritidsmessen.

I kontrakten skal du venligst vælge mellem flere forskellige annoncestørrelser. Du finder mål og priser på alle annoncestørrelserne i kontrakten. Hvis du vælger en ½ eller en hel-sides-annonce, vil du automatisk få tildelt artikelplads og billede i messeavisen.

Se tidligere års messeavis:
Vordingborg 2019
Nykøbing Falster 2019

Avisen kan, mod betaling, også hjælpe dig med opsætningen af din annonce. Ønsker du hjælp til opsætning, krydser du blot dette felt af i kontrakten, og så bliver du efterfølgende kontaktet af avisen.

Annoncen skal sendes til Fritidsmessen senest 30 dage, før messen afholdes.

Avisen kan, mod betaling, også hjælpe dig med opsætningen af din annonce. Ønsker du hjælp til opsætning, krydser du blot dette felt af i kontrakten, og så bliver du efterfølgende kontaktet af avisen.

Udstiller annoncering
I december måned vil alle udstillere vil få tilsendt mail med diverse marketingmaterialer, som f.eks. er logo, plakat og billeder.

Du må meget gerne dele budskabet omkring din deltagelse på messen med dine kunder på de sociale medier. Jo flere der ved, at der er messe, jo flere vil der komme, og jo større succes vil vi alle opnå. Brug meget gerne Facebook, Instagram og Snapchat for at annoncere for messen og dig som udstiller.

Opret gerne begivenheden, Nykøbing Falster Messen, på Facebook.

Website
Messens udstillere står på fritidsmessens website mindst 2 uger før messens afholdelse.

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål
Telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Kontakt os og book en messestand allerede i dag

Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på david@kokkenogcompany.dk

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen som udstiller på vores messe i Nykøbing Falster

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Fritidsmessens nyhedsbrev og hold dig opdateret

Vil du modtage indhold som