Udstiller på Fritidsmessen i Vordingborg

Messen afholdes fra den 18.-19. februar 2023

Bliv udstiller på Fritidsmessen Vordingborg fra den 19.-20. februar 2022

Ønsker du at promovere din virksomhed, dit produkt, din organisation eller dit budskab, over for en lokal engageret og købeklar målgruppe, til en meget fornuftig pris, så kontakt Fritidsmessen og lej en messestand efter dit ønske.

Der er mange grunde til, at I skal bestille en messestand på Fritidsmessen:

 • Mød dine kunder eller interessenter ansigt til ansigt
 • Gode muligheder for at inspirere og skabe handel på messen
 • Mere end 23.000 besøgende i 2019. I 2021 blev Vordingborg messen aflyst grundet Corona
 • Gode priser på leje af stand
 • Mere end 14 års erfaring i afvikling af messer
 • Lokale oplevelser, som Fritidsmessen, er oppe i tiden. Pop-up oplevelser, der kan opleves på et par timer, i lokalområder, for hele familien, er populære som aldrig før
 • Mulighed for at deltage/have produkter og ydelser med i konkurrencer mod de besøgende

Som messearrangør sørger vi for:

 • Reklame i lokalområdet samt husstandsomdelt messeavis
 • Standvægge
 • Strøm
 • Gratis Wifi
 • Gratis parkering

Kontakt os og book en messestand

Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Informationsmateriale

Sted:
VU Hallen, Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg.

Dato:
Lørdag, den 19. februar og søndag, den 20. februar 2022

Messetid:
Begge dage er der åbent for publikum fra kl. 10.00 – 16.00

Download informationsmateriale

Generelt:
Udstilleren har ansvaret for at de regler, som er fastsat af Fritidsmessen og øvrige myndigheder, overholdes.
Udstilleren erklærer sig i øvrigt indforstået med at følge gældende regler for messen.

Størrelse på stand:
Du kan leje en stand i forskellige mål. Målene på standene fremgår af kontrakten, som du finder her.
Det er muligt at slå flere stande sammen til en større stand. Kontakt venligst Fritidsmessen hvis du vil vide mere om dine muligheder for at slå flere stande sammen.

Enkelte stande har specielle mål – se venligst planoversigten over udstillerområderne.
Bemærk venligst at der ikke må klippes, klistres, sættes nåle m.m. i væggene.

Hvis du ikke ønsker at benytte dig af de stande, som opsættes, er du velkommen til selv at medbringe andet. I dette tilfælde skal du give Fritidsmessen besked senest 14 dage før afvikling af messen.

Standene 1 – 35 vil primært blive brugt til udstillere med egen stand. Se planoversigt som du finder her.
Det er vigtigt, at der krydses korrekt af i kontrakten, således at ovennævnte kan tages med i opbygningen af messens indretning.

Fritidsmessen skal altid godkende udstillerens brug af egen udstillerstand. Der kan til sidst i planlægningen med placering af standene eventuelt opstå situationer, hvor enkelte udstillere vil blive nødsaget til at flytte standplacering. Dette vil kun ske som en absolut sidste løsning, men det kan forekomme, at puslespillet omkring standplacering ikke altid går helt op, når der skal tages hensyn til 125 stande, inkl. indhold og standmateriale/-opbygning. Senest 2 uger før messens afholdelse vil endelig udstillerliste kunne ses på hjemmesiden for Fritidsmessen.

Opstilling af udstillerstand:
Stande kan opstilles fra fredagen før messens første afviklingsdag mellem kl. 12.00 – 19.00 og igen fra lørdag morgen kl. 8.00. Søndag morgen kan opstilles fra kl. 9.00. Alle stande skal være messeklar senest 30 minutter før åbning for publikum om lørdagen, og senest 15 minutter før messen åbner om søndagen.

Velkomst og brand-info:
Mindst én person fra hver stand skal lørdag morgen kl. 09.40 møde op til velkomstmøde vedr. information om brand og sikkerhed mv. Mødested oplyses i infobrev på mail ca. 14 dage før messen afholdes.

Nedtagning af udstillerstand:
Stande kan nedtages straks efter, at messen er slut søndag kl. 16.00. Alle udstillere skal have forladt messeområdet senest kl. 18.00 søndag aften. Det er ikke tilladt at begynde nedtagning af sin udstillerstand før kl. 16.00 om søndagen.

Parkering, af-/pålæsning for udstillere:
Parkering foran branddøre er strengt forbudt.

Ved af-/pålæsning af standmateriale er det tilladt at benytte nødudgangene i udstillingsområderne.

Fra kl. 09.30 lørdag morgen og til kl. 16.00 søndag eftermiddag er det strengt forbudt at parkere ved og foran nødudgangene.

Trådløst internet:
Der er WIFI på hele messeområdet. Derved er der også mulighed for at benytte egen dankortterminal eller Mobilepay. Koden til at koble sig på det trådløse netværk oplyses i det sidste infobrev, som sendes på mail ca. 14 dage før messen afholdes.

El på standen:
Hver udstiller har adgang til 1 stk. el-stik. Du skal blot løfte i stofvæggen i et hjørne ind til din nabostand for at finde dit el-stik. Alle udstillere kan bruge max 1000 watt.

Det er vigtigt, at ovennævnte overholdes for at undgå strømsvigt. Der må ikke medbringes el-kedel eller kaffemaskine.

Oprydning af affald på egen stand:
Lørdag og søndag vil hver stand få udleveret en affaldssæk, som hver standejer bedes benytte. Når messedagen er slut, skal evt. affald henkastes i de store grønne affaldscontainere.

Standen skal forlades opryddet, når messen er slut om søndagen.
Aflevér venligst standen som du modtog den:
• Intet tape på gulv
• Intet affald
• Snore mv. må ikke hænge tilbage på udstillerstandene.
• Der må ikke være væske på gulvet. Hvis der er sket skade på gulv eller standvægge, skal udstiller udbedre eller erstatte skaderne.

Ansvar/ting- og personskade:
Udstilleren og dennes personale har fuld erstatningspligt for evt. skader på bygninger samt materiale lejet af Fritidsmessen. Udstilleren hæfter samtidig for enhver skade på personer og ting, som måtte være forårsaget af udstilleren, dennes personale eller udstillingsmateriel.

Det tilrådes, at udstiller selv sørger for de nødvendige forsikringer.

Fritidsmessen forsikrer eller erstatter ikke materiel mv. fra den enkelte udstiller.
Fra fredag kl. 19.00 til lørdag morgen kl. 08.00 samt fra lørdag klokken 16.30 til søndag morgen klokken 08.00, vil hallens døre være aflåste. Der vil ikke være vagt i hallen, men der er aflåst og tyverialarm.

I de øvrige timer, hvor messen ikke er åben for publikum, men åben for udstillere til opstilling og ankomst til messen, vil standene blive overvåget af personale fra Fritidsmessen.

Fritidsmessen er forsikret hos Tryg forsikring.

Brandregler:
Udstiller har pligt til at følge alle henstillinger fra brandmyndighederne. Der må ikke forefindes eksplosive stoffer samt farlige eller skadelige materialer på standen. Benzin, gas og åben ild må heller ikke benyttes på standen.

Fødevarer på messen:
De udstillere, der sælger indpakkede madvarer og drikkevarer på messen, forpligter sig til at have diverse godkendelser i orden samt at have en kopi af godkendelsen med, hvis der skulle komme kontrol fra en eller flere offentlige instanser.

Regler for konkurrencer på stand:
Gennemfør meget gerne konkurrencer på din stand. Små oplæg, præsentationer mv. er meget velkomne, så længe du respekterer dine nabostande.

Du har også mulighed for at deltage i Fritidsmessens løbende konkurrence, hvor dit produkt eller budskab vil blive nævnt. Se mere under menupunktet Messekonkurrencen.

Rygning:
Der er rygeforbud både inde og ude på VU`s arealer.

Koda/Gramex:
Benyttes der musik, er det udstillerens pligt at overholde gældende regler og afgifter. Støjende og lugtende aktiviteter på standen: Disse aktiviteter er ikke tilladt, hvis de er til gene for andre udstillere og besøgende.

Brug af levende lys:
Grundet brandsikkerhed må der ikke anvendes levende lys på messen. Der henvises til ”batteri-lys”.

Download informationsmateriale

Kontrakt

Download kontrakt

Det er vigtigt, at du udfylder kontrakten 100%, samt at du skriver tydeligt og præcist, hvad du ønsker at sælge/vise frem på din stand. Hvis du medbringer ting, du ikke har beskrevet og fået bekræftet i kontrakten, kan Fritidsmessen meddele, at de varer eller ydelser, du ikke har beskrevet og fået godkendt, skal fjernes fra din stand.

Fritidsmessen tilstræber, at messen er så favnfuld som muligt, men også at der kun er få udstillere inden for samme område. Dette for at sikre fair vilkår for alle, så både udstillere og besøgende får en optimal oplevelse.

Udfyld kontrakten og send venligst den udfyldte kontrakt retur til Fritidsmessen på maria@fritidsmessen.dk.
Kontrakten er først endelig bindende, når Fritidsmessen har bekræftet at have modtaget din kontrakt. Betaling skal ske via overførsel til bankkonto.

Priser på de enkelte stande fremgår tydeligt af kontrakten. Bemærk at du som standejer som minimum skal tilkøbe en visitkort-annonce i messeavisen. Det er muligt at tilkøbe større annoncer i messeavisen. Priser fremgår af kontrakten.

Kontrakten kan downloades her, og har du spørgsmål, må du endelig kontakte Fritidsmessen på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Ny materiale om Fritidsmessen Vordingborg bliver offentliggjort i august måned.

Aflysning:
Fritidsmessen forbeholder sig retten til at aflyse messen til og med 1. januar 2022 hvis der ikke er nok tilmeldte udstillere til messen. Evt. indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt umiddelbart efter evt. aflysning af messen.
Hvis en udstiller melder fra senere end 8 uger, før messen afholdes, forpligter udstiller sig til at betale 100% af beløbet til Fritidsmessen.

Kontakt os og book en messestand
Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Standplan for Fritidsmessen i Vordingborg

Kontakt os og book en messestand
Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Download standplan

Udstillerliste og ledige stande

Stand nr. 1 / Solgt

Magnet Terapi – Mindbjerg

Stand nr. 2 / Solgt

Vordingborg Forsikringsagentur

Stand nr. 3 / Solgt

Colourplus

Stand nr. 4 / Solgt

Colourplus

Stand nr. 5 / Infostand

Stand nr. 6 / Solgt

Pillemand ApS

Stand nr. 7 / Solgt

Pillemand ApS

Stand nr. 8 / Solgt

Antenneforeningerne

Vordingborg

Stensved

Nyråd

Ørslev

Mern

Stand nr. 9 / Solgt

Antenneforeningerne

Vordingborg

Stensved

Nyråd

Ørslev

Mern

Stand nr. 10 / Solgt

Krisecenteret Guldborgsund

Stand nr. 11 / LEDIG

Stand nr. 12 / Reserveret

CLINIC MO

 

Stand nr. 13 / LEDIG

Stand nr. 14 / LEDIG

Stand nr. 15 / LEDIG

Stand nr. 16 / Solgt

Hold da helt Fest

Stand nr. 17 / Solgt

Hold da helt Fest

Stand nr. 18 / Solgt

Blomsterpigen

Stand nr. 19 / Solgt

Begravelsesforretninger

Stege

Stensved

Vordingborg

Stand nr. 20 / Solgt

Begravelsesforretninger

Stege

Stensved

Vordingborg

Stand nr. 21 / Solgt

Livsstilspuden

Stand nr. 22 / Solgt

Livsstilspuden

Stand nr. 23 / Solgt

Danlej

Stand nr. 23A / Solgt

Danlej

Stand nr. 24 / Solgt

Danlej

Stand nr. 25 / Solgt

Hjemmeværnet

Sydsjælland, Lolland & Falster

Stand nr. 26 / Solgt

Hjemmeværnet

Sydsjælland, Lolland & Falster

Stand nr. 27 / Solgt

Hjemmeværnet

Sydsjælland, Lolland & Falster

Stand nr. 28 / Solgt

Makerspace Vordingborg

Stand nr. 29 / Solgt

Mood Copenhagen

Stand nr. 30 / Solgt

Mood Copenhagen

Stand nr. 31 / Solgt

Mood Copenhagen

Stand nr. 32 / Solgt

Sengespinderiet

Stand nr. 33 / Solgt

Sengespinderiet

Stand nr. 34 / Solgt

Sengespinderiet

Stand nr. 35 / Solgt

BtB vin og spiritus

Stand nr. 36 / solgt

ITFON ApS

Stand nr. 37 / Solgt

Vordingborg Boligselskab

Stand nr. 38 / Solgt

Vordingborg Boligselskab

Stand nr. 39 / Solgt

Frontmarketing

Stand nr. 40 / Solgt

Tupperware

Stand nr. 41 / Solgt

Møns Bank

Stand nr. 42 / Solgt

Vordingborg Kropsterapi

Stand nr. 43 / Solgt

Dream Team

Stand nr. 44 / LEDIG

Stand nr. 45 / Solgt

Arnestedet

Stand nr. 46 / Solgt

Carelax Danmark ApS

Stand nr. 47 / Solgt

Carelax Danmark ApS

Stand nr. 48 / Solgt

Carelax Danmark ApS

Stand nr. 49 / LEDIG

Stand nr. 50 / Solgt

Slagter Zangenberg

Stand nr. 51 / Solgt

Valentus

Stand nr. 52 / Solgt

Gigtforeningen

Sydsjælland-Møn Kreds

Stand nr. 53 / Solgt

Autohjørnet Vordingborg

Stand nr. 54 / Solgt

Autohjørnet Vordingborg

Stand nr. 55 / Solgt

ITFON ApS

Stand nr. 56 / Solgt

Arbejdernes Boligselskab

Stand nr. 57 / Solgt

Hjerteforeningen Vordingborg

Stand nr. 58 / Solgt

Sjællandske Medier

Stand nr. 59 / Solgt

Hærvejssalt

Stand nr. 60 / Solgt

OT Skabe

Stand nr. 61 / LEDIG

Stand nr. 62 / LEDIG

Stand nr. 63 / LEDIG

Stand nr. 64 / LEDIG

Stand nr. 65 / Solgt

Verisure

Stand nr. 66 / Solgt

Ingemanns Bilpleje

Stand nr. 67 / Solgt

Ingemanns Bilpleje

Stand nr. 68 / Solgt

Dinitrol Center ApS

Stand nr. 69 / Solgt

Dinitrol Center ApS

Stand nr. 70 / Solgt

Fit4ever

Stand nr. 71 / Solgt

OK Benzin

Stand nr. 72 / Solgt

Vordingborg Festuge

Stand nr. 73 / Solgt

Socialdemokratiet Vordingborg

Stand nr. 74 / Solgt

Socialdemokratiet Vordingborg

Stand nr. 75 / Solgt

Home Optik

Stand nr. 76 / solgt

Jernport.dk

Stand nr. 77 / solgt

Jernport.dk

Stand nr. 78 / Solgt

Neder Vindinge VVS

Stand nr. 79 / Solgt

Neder Vindinge VVS

Stand nr. 80 / LEDIG

Stand nr. 81 / Solgt

Ørslev Turistfart

Stand nr. 82 / Solgt

Ørslev Turistfart

Stand nr. 83 / Solgt

Venstre Vordingborg

Stand nr. 84 / Solgt

Unik Udestuer

Stand nr. 85 / Solgt

TP VVS Teknik

Stand nr. 86 / Solgt

Næstved Pava Center

Stand nr. 87 / LEDIG

Stand nr. 88 / Reserveret

Boligselskabet Domea Vordingborg

Stand nr. 89 / Solgt

Lions Vordingborg

Stand nr. 90 / Solgt

Krenkerup Bryggeri

Stand nr. 91 / LEDIG

Stand nr. 92 / Solgt

MF Maskinservice

Stand nr. 93 / Solgt

Benchmark Biler

Stand nr. 94 / Solgt

Benchmark Biler

Stand nr. 95 / Solgt

Benchmark Biler

Stand nr. 96 / Solgt

Benchmark Biler

Stand nr. 97 / Solgt

Benchmark Biler

Stand nr. 98 / Solgt

OK Køkkenrenovering

Stand nr. 99 / LEDIG

Stand nr. 100 / Solgt

Tip Top Læderbalsam

Stand nr. 101 / Solgt

A-Flis

Stand nr. 102 / Solgt

A-Flis

Stand nr. 103 / Solgt

Støtteforeningen for Svanevig Hospice

Stand nr. 104 / Solgt

Biosol

Stand nr. 105 / Solgt

MyGym

Stand nr. 106 / Solgt

MyGym

Stand nr. 107 / Solgt

Netto Varme ApS

Stand nr. 108 / LEDIG

Stand nr. 109 / LEDIG

Stand nr. 110 / Solgt

Teaterforeningen Bøgestrømmen

Stand nr. 111 / Solgt

DF Vordingborg

Stand nr. 112 / LEDIG

Stand nr. 113 / LEDIG

Stand nr. 114 / LEDIG

Stand nr. 115 / Solgt

Tune Krydderier

Stand nr. 116 / LEDIG

Stand nr. 117 / LEDIG

Stand nr. 118 / Solgt

Kaffebønnen ApS

Stand nr. 119 / LEDIG

Stand nr. 120 / Solgt

GF Forsikring

Stand nr. 121 / LEDIG

Stand nr. 122 / LEDIG

Stand nr. 123 / LEDIG

Stand nr. 124 / Solgt

Lev-Vel Sjælland

Stand nr. 125 / Solgt

Lev-Vel Sjælland

Stand nr. 126 / Solgt

OK KØKKENRENOVERING

 Standmodeller

På planoversigten nederst kan du se placeringen af standene med deres standnummer.

DER ER 1 STRØMSTIK PR STAND. Strømstik er altid placeret i et af hjørnerne ind til din nabostand/bagbo.

HUSK SELV AT MEDBRINGE evt. forlængerledning og fordeler.

Primært til udstillere som medbringer egen stand materiale. Dette gælder fra stand nr. 1 – 35. Der vil dog stadig være grå bagvæg og sidevæg ind til udstiller nabo. (hvis andet ikke er aftalt – mundtlig aftale i tlf).

Er ikke relevant for stande med specielle mål og stande udenfor (76, 77, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 110, 120, 124, 125). Fælles for disse stande, er at udstiller kende mål, opstillingsforhold mm omkring standen inden den bookes.

Andre stande med specielle mål (84, 85, 86, 87) får grå sidevæg ind til udstillernabo, men ingen bagvæg.

Alle udstiller-standene er 2,98 meter i længden og 2,80 meter i bredden – fra midt på hver stang/nabovæg. Mål på evt. banner, skilte, pavillon mv. bør derfor være max 2,98 meter for at være sikker på, at det kan være inden for standmålene.

Standmodel 1

Hjørnestand som er 2,98 meter lang x 2,80 meter bred og standen har grå stofvægge ind til udstiller naboer.

Standmodel 2

Almindelig stand som er 2,98 meter lang x 2,80 meter bred, og standen har grå stofvægge ind til udstiller naboer.

Standmodel 3

Dobbeltstand som er 2,98+2,98 meter lang x 2,80 meter bred, og standen har grå stofvægge ind til udstiller naboer. Yderligere mulighed for booking af 3 eller flere stande sammen.

Messekonkurrencen

Få dit budskab ud til vores besøgende via messekonkurrencen
Som udstiller på Fritidsmessen har du mulighed for at få dit budskab ud til de mange besøgende på messen ved at deltage i messekonkurrencen med relevante og spændende præmier. Konkurrencen og de donerede præmier annonceres i den omdelte Messeavis.

Vi trækker vindere hver time i Fritidsmessens åbningstid, og dine præmier nævnes flere gange i højttaleren i timen op til, at der trækkes en vinder blandt deltagerne i konkurrencen.

For at deltage i konkurrencen skal de besøgende hente lodder på standene. Lodderne kan dog kun hentes på de stande, der deltager i konkurrencen.

De besøgende kan kun være med i konkurrencen én gang pr. time, men de kan deltage alle timer med et nyt lod hver time.

Standene må kun udlevere 1 lod ad gangen til hver person. Lodderne afleveres i de opstillede kasser, og der trækkes en vinder hver time i messens åbningstid fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

Messeservice & udstyr

Leje af diverse messeudstyr

Du har mulighed for at leje forskelligt messeudstyr til din stand, og vi hjælper også gerne med det grafiske arbejde. Download bestillingslisten og udfyld den med dine ønsker. Derefter mailer du den udfyldte liste til maria@fritidsmessen.dk, og så sørger vi for, at dit udstyr står på standen, når du ankommer.

Vi gør venligst opmærksom på, at sidste frist for bestilling af messeudstyr er 10 dage før første opsætningsdag.

Download bestillingsliste

Brochurestativ

Brochurestativ i aluminium til stående A4 brochurer. Dybden på hylderne er 20mm.
Lejepris pr. dag kr. 100

A-skilt – 70cm*100cm

Hvid plastbagplade og klikrammer.
Lejepris pr. dag kr. 100

Print til A-skilt i 70cm*100cm i farver, digitalt tryk, kr. 350

Infostander – A3

Størrelse = A3. Kan justeres til både stående og liggende format.
Med klikramme og kraftig fod.
Lejepris pr. dag kr. 100

Print til infostander A3 i farver,
digitalt tryk kr. 75

Akryl display – A4 stående

Akrylramme. Let at udskifte.
Lejepris pr. dag kr. 35

Print til akryl display A4 stående kr. 20

Akryl display – A3 stående

Akrylramme. Let at udskifte.
Lejepris pr. dag kr. 50

Print til akryl display A3 stående kr. 75

Roll-up

Produktion af standard roll-up
80cm * 200cm
Kr. 999

Grafisk service pr. time til opsætning af fil til tryk af banner til Roll-up kr. 495

Vi kontakter dig for opsætning af fil til Roll-up, når du bestiller.

Messedisk

Hvid, solid og stilfuld messedisk med træbordplade og praktiske hylder inden i disken.
Eget tryk til front på messedisk kan tilkøbes. Se tryk på messedisk.

Mål:
Totalhøjde: 93 cm
Totalbredde: 90 cm
Totaldybde: 49 cm
Lejepris pr. dag kr. 250

Tryk til Messedisk

Grafisk svøb til messedisk i folieprint i fuldfarve (CMYK) med eget design, ekskl. opsætning af fil til tryk, kr. 950

Cafébord – højt

Bordet har en diameter på 80 cm og en højde på 110 cm.
Lejepris pr. dag kr. 75

Der kan lejes en hvid dug, der passer til cafébordet.
Lejepris pr. dag kr. 75.

Vi anbefaler én dug pr. dag pr. cafébord.

Borde

Bordet måler L183*B76*H74 cm.
Lejepris pr. dag kr. 75

Der kan lejes en hvid dug, der passer til bordet.
Lejepris pr. dag kr. 75

Vi anbefaler én dug pr. dag pr. bord.

Stole

Sort polstret stol, Siddehøjde 47cm.
Lejepris pr. dag kr. 50

Opsætning og print af messematerialer, skilte mv.

Har du behov for hjælp til at udvikle, skrive, opsætte eller bare trykke diverse messematerialer, kan du bestille hjælp her.
Vi hjælper dig med med brochurer, visitkort, badges, klistermærker, opsætning af grafik til skilte, eller hvis du har behov for hjælp til andre messematerialer.

Bestilling og betaling

Du bestiller messeservice og udstyr ved at downloade, udfylde og maile bestillingslisten til maria@fritidsmessen.dk. Du kan også bestille ved at sende os en mail eller ringe på 70 70 10 05. Betaling opkræves sammen med din faktura for leje af messestand.

Download bestillingsliste

For yderligere information kontakt os på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

OBS! Sidste frist for bestilling af messeudstyr er 10 dage før første messedag.

Markedsføring

Annoncering i lokale medier
Artikel i den største husstand-omdelte avis i lokalområdet i ugen op til messen.
Annoncer i andre lokale ugeaviser i ugerne op til messen.
Pressemeddelelse sendes til alle de omkringliggende medier inkl. TV2 ØST.

Ophængning af plakater
10 dage før messens afholdelse vil der blive opsat ca. 100 plakater i lokalområdet.

Radio/Radiospot
Der annonceres for Fritidsmessen i to uger op til messen i Radio SLR Vordingborg, Møn og Guldborgsund. 50 spot af 20 sek. fordelt på syv dage op til messen.

Radio SLR sender LIVE fra messen om lørdagen.

Online
Der indrykkes topbanner annoncering på sn.dk i 14 dage op til messen.

Sociale medier
Fritidsmessen poster nyheder og konkurrencer på Facebook i 30 dage op til messen.

Messeavis
Der vil blive udarbejdet en messeavis, der distribueres i Sydsjællandske Tidende.

I messeavisen vil der være redaktionel omtale samt forskellige indslag om messen, og en samlet udstillerliste og billeder. Derudover vil der være en annonce fra alle udstillere på Fritidsmessen.

I kontrakten skal du venligst vælge mellem flere forskellige annoncestørrelser. Du finder mål og priser på alle annoncestørrelserne i kontrakten. Hvis du vælger en ½ eller en hel-sides-annonce, vil du automatisk få tildelt artikelplads og billede i messeavisen.

Se tidligere års messeavis:
Vordingborg 2019
Nykøbing Falster 2019

Annoncen skal sendes som PDF fil. Det er vigtigt, at overholde det annonceformat, som du har valgt, da der ellers kan tillægges gebyr for redigering og opsætning.

Annoncen skal sendes til Fritidsmessen senest 30 dage før messen afholdes.

Avisen kan, mod betaling, også hjælpe dig med opsætningen af din annonce. Ønsker du hjælp til opsætning, krydser du blot dette felt af i kontrakten, og så bliver du efterfølgende kontaktet af avisen.

Udstiller annoncering
I december måned vil alle udstillere vil få tilsendt mail med diverse marketingmaterialer, som f.eks. er logo, plakat og billeder.

Du må meget gerne dele budskabet omkring din deltagelse på messen med dine kunder på de sociale medier. Jo flere der ved, at der er messe, jo flere vil der komme, og jo større succes vil vi alle opnå. Brug meget gerne Facebook, Instagram, og Snapchat for at annoncere for messen og dig som udstiller.

Opret gerne begivenheden, Vordingborg Messen, på Facebook.

Website
Messens udstillere står på fritidsmessens website mindst 2 uger før messens afholdelse.

Kontakt os meget gerne hvis du har spørgsmål
Telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Forplejning under messen

Fritidsmessen har indgået et samarbejde med de lokale KFUM spejdere, der står for salg af mad og drikke, og vi opfordrer jer venligst til at støtte dette. KFUM spejderne arrangerer igen i år fælles morgenmad søndag for alle udstillere.

Ca. 14 dage før messen afholdes, vil du modtage et informationsbrev, hvor du har mulighed for at bestille forplejning til dit personale på standen.

Vi vil i år sørge for, at den bestilte forplejning til standpersonalet kan afhentes i en særskilt kø på aftalte tidspunkter, og der vil være afmærkede siddepladser til standpersonalet.

Fødevarer på messen:
De udstillere, der sælger indpakkede madvarer og drikkevarer på messen, forpligter sig til at have diverse godkendelser i orden samt at have en kopi af godkendelsen med, hvis der skulle komme kontrol fra en eller flere offentlige instanser.

Kontakt til Fritidsmessen hvis du har spørgsmål
Telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Kontakt os og book en messestand allerede i dag

Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på telefon
70 70 10 05 eller email allan@fritidsmessen.dk

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen som udstiller på vores messe i Vordingborg.

Download udstiller kontrakt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Fritidsmessens nyhedsbrev og hold dig opdateret

Vil du modtage indhold som