Udstiller på Fritidsmessen i Nakskov

Messen afholdes fra den 22.-23. oktober 2022

Bliv udstiller på Fritidsmessen Nakskov fra den 22.-23. oktober 2022

Ønsker du at promovere din virksomhed, dit produkt, din organisation eller dit budskab, over for en lokal engageret og købeklar målgruppe, til en meget fornuftig pris, så kontakt Fritidsmessen og lej en messestand efter dit ønske.

Der er mange grunde til, at I skal bestille en messestand på Fritidsmessen:

 • Mød dine kunder eller interessenter ansigt til ansigt
 • Gode muligheder for at inspirere og skabe handel på messen
 • Gode priser på leje af stand
 • Mere end 14 års erfaring i afvikling af messer
 • Lokale oplevelser, som Fritidsmessen, er oppe i tiden. Pop-up oplevelser, der kan opleves på et par timer, i lokalområder, for hele familien, er populære som aldrig før
 • Mulighed for at deltage/have produkter og ydelser med i konkurrencer for de deltagende

Som messearrangør sørger vi for:

 • Reklame i lokalområdet samt husstandsomdelt messeavis
 • Stand vægge
 • Strøm
 • Gratis Wifi
 • Gratis parkering

Kontakt os og book en messestand

Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Informationsmateriale

Sted:
Nakskov Idrætscenter, A. E. Hansensvej 1, 4900 Nakskov

Dato:
Lørdag, den 22. oktober og søndag, den 23. oktober 2022

Messetid:
Begge dage er der åbent for publikum fra kl. 10.00 – 16.00

Download informationsmateriale

Generelt:
Udstilleren har ansvaret for, at de regler, som er fastsat af Fritidsmessen og øvrige myndigheder overholdes. Udstilleren erklærer sig i øvrigt indforstået med at følge gældende regler for messen.

Størrelse på stand:
Du kan leje en stand i forskellige mål. Målene på standene fremgår af kontrakten, som du finder her.
Det er muligt at slå flere stande sammen til en større stand. Kontakt venligst Fritidsmessen hvis du vil vide mere om dine muligheder for at slå flere stande sammen.

Enkelte stande har specielle mål – se venligst planoversigterne over alle 3 udstillerområder. Bemærk venligst at der ikke må klippes, klistres, sættes nåle mv. i væggene.

Hvis du ikke ønsker at benytte dig af de stande, som opsættes af Fritidsmessen, er du velkommen til at medbringe dit eget messeudstyr. Hvis du benytter eget messeudstyr, skal du venligst give Fritidsmessen besked senest 14 dage før afvikling af messen.

Stand 1-14, 43-56, 58-62 samt 73-78 vil primært blive brugt til udstillere med egen stand. Se planoversigt som du finder her.

Det er vigtigt, at der krydses korrekt af i kontrakten, således at ovennævnte kan tages med i opbygningen af messen indretning.

Fritidsmessen skal altid godkende udstillerens brug af egen udstillerstand.

Opstilling af udstillerstand:
Stande kan opstilles fra fredagen før messens første afviklingsdag mellem kl. 12.00 – 19.00 og igen fra lørdag morgen kl. 8.00. Søndag morgen kan opstilles fra kl. 9.00. Alle stande skal være messeklar senest 30 minutter før åbning for publikum om lørdagen, og senest 15 minutter før messen åbner om søndagen.

Velkomst og brand-info:
Mindst én person fra hver stand skal lørdag morgen kl. 09.40 møde op til velkomstmøde vedr. information om brand og sikkerhed mv. Mødested oplyses i infobrev på mail ca. 14 dage før messen afholdes.

Nedtagning af udstillerstand:
Stande kan nedtages straks efter, at messen er slut søndag kl. 16.00. Alle udstillere skal have forladt messeområdet senest kl. 18.00 søndag aften. Det er ikke tilladt at begynde nedtagning af sin udstillerstand før kl. 16.00 om søndagen.

Parkering, af- og pålæsning for udstillere:
Parkering foran branddøre er strengt forbudt. Ved af-/pålæsning af standmateriale er det tilladt at benytte nødudgangene i udstillingsområderne.

Fra kl. 09.30 lørdag morgen og til kl. 16.00 søndag eftermiddag er det strengt forbudt at parkere ved og foran nødudgangene

Trådløst internet:
Der er WIFI på hele messeområdet. Derved er der også mulighed for at benytte egen dankortterminal eller Mobilepay. Koden til at koble sig på det trådløse netværk oplyses i det sidste infobrev, som sendes på mail ca. 14 dage før messen afholdes.

El på standen:
Hver udstiller har adgang til 1 stk. el-stik. Du skal blot løfte i stofvæggen i et hjørne ind til din nabostand for at finde dit el-stik. Alle udstillere kan bruge max 1000 watt.

Det er vigtigt, at ovennævnte overholdes for at undgå strømsvigt.
Der må ikke medbringes el-kedel eller kaffemaskine.

Oprydning af affald på egen stand:
Lørdag og søndag vil hver stand få udleveret en affaldssæk, som hver standejer bedes benytte. Når messedagen er slut, skal evt. affald henkastes i de store grønne affaldscontainere. Standen skal forlades opryddet, når messen er slut om søndagen.

Aflevér venligst standen som du modtog den:

 • Intet tape på gulv
 • Intet affald
 • Snore mv. må ikke hænge tilbage på udstillerstandene.
 • Der må ikke være væske på gulvet. Hvis der er sket skade på gulv eller standvægge skal udstiller udbedre eller erstatte skaderne

Ansvar/ting- og personskade:
Udstilleren og dennes personale har fuld erstatningspligt for evt. skader på bygninger samt materiale lejet af Fritidsmessen. Udstilleren hæfter samtidig for enhver skade på personer og ting, som måtte være forårsaget af udstilleren, dennes personale eller udstillingsmateriel. Det tilrådes, at udstiller selv sørger for de nødvendige forsikringer. Fritidsmessen forsikrer eller erstatter ikke materiel mv. fra den enkelte udstiller.

Fra fredag kl. 19.00 til lørdag morgen kl. 08.00 samt fra lørdag klokken 16.30 til søndag morgen klokken 08.00, vil hallens døre være aflåste. Der vil ikke være vagt i hallen, men der er aflåst og tyverialarm.

I de øvrige timer, hvor messen ikke er åben for publikum, men åben for udstillere til opstilling og ankomst til messen, vil standene blive overvåget af personale fra Fritidsmessen.

Fritidsmessen er forsikret hos Tryg forsikring.

Brandregler:
Udstiller har pligt til at følge alle henstillinger fra brandmyndighederne. Der må ikke forefindes eksplosive stoffer samt farlige eller skadelige materialer på standen. Benzin, gas og åben ild må heller ikke benyttes på standen.

Fødevarer på messen:
De udstillere, der sælger indpakkede madvarer og drikkevarer på messen, forpligter sig til at have diverse godkendelser i orden samt at have en kopi af godkendelsen med, hvis der skulle komme kontrol fra en eller flere offentlige instanser.

Regler for konkurrencer på stand:
Gennemfør meget gerne konkurrencer på din stand. Små oplæg, præsentationer mv. er meget velkomne, så længe du respekterer dine nabostande.

Du har også mulighed for at deltage i Fritidsmessens løbende konkurrence, hvor dit produkt eller budskab vil blive nævnt. Se mere under menupunktet Messekonkurrencen.

Rygning:
Der er rygeforbud i hele Nakskov Idrætscenter.

Koda/Gramex:
Benyttes der musik, er det udstillerens pligt at overholde gældende regler og afgifter. Støjende og lugtende aktiviteter på standen: Disse aktiviteter er ikke tilladt, hvis de er til gene for andre udstillere og besøgende.

Brug af levende lys:
Grundet brandsikkerhed må der ikke anvendes levende lys på messen. Der henvises til brug af batteri-lys.

Download informationsmateriale

Kontrakt

Download kontrakt

Det er vigtigt, at du udfylder kontrakten 100 %, samt skriver tydeligt og præcist hvad du ønsker at sælge/vise frem på din stand. Hvis du medbringer ting, du ikke har beskrevet og fået bekræftet i kontrakten, kan Fritidsmessen meddele, at de varer eller ydelser, du ikke har beskrevet og fået godkendt, skal fjernes fra din stand.

Fritidsmessen tilstræber, at messen er så favnfuld som muligt, men også at der kun er få udstillere inden for samme område for at sikre fair vilkår for alle, så både udstillere og besøgende får en optimal oplevelse.

Udfyld kontrakten og send venligst den udfyldte kontrakt retur til Fritidsmessen på maria@fritidsmessen.dk.
Kontrakten er først endelig bindende, når Fritidsmessen har bekræftet at have modtaget din kontrakt. Betaling skal ske via overførsel til bankkonto.

Priser på de enkelte stande fremgår tydeligt af kontrakten. Bemærk at du som standejer som minimum skal tilkøbe en visitkortannonce i messeavisen. Det er muligt at tilkøbe større annoncer i messeavisen. Priser fremgår af kontrakten.

Kontrakten kan downloades her, og har du spørgsmål, må du endelig kontakte Fritidsmessen på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Aflysning:
Messe-arrangør forbeholder sig retten til at aflyse messen til og med 1. august 2022 hvis der ikke er nok tilmeldte udstillere til messen. Evt. indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt umiddelbart efter evt. aflysning af messen.

Hvis en udstiller melder fra, efter at have underskrevet kontrakt, forpligter udstiller sig til at skulle betale 50% af beløbet til arrangøren.

Melder udstiller fra senere end 8 uger, før messen afholdes, forpligter udstiller sig til at betale 100% af beløbet.

Kontakt os og book en messestand
Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Standplan for Fritidsmessen i Nakskov

Kontakt os og book en messestand
Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Download standplan

Udstillerliste og ledige stande

Stand nr. 1 / Solgt

Lev-Vel Sjælland

Stand nr. 2 / LEDIG

Stand nr. 3 / LEDIG

Stand nr. 4 / Solgt

GF Forsikring

Stand nr. 5 / Solgt

GF Forsikring

Stand nr. 6 / LEDIG

Stand nr. 7 / LEDIG

Stand nr. 8 / Solgt

Refa

Stand nr. 9 / LEDIG

Stand nr. 10 / LEDIG

Stand nr. 11 / LEDIG

Stand nr. 12 / Solgt

Vikarservice Storstrømmen

Stand nr. 13 / Solgt

AUBO Nykøbing F

Stand nr. 14 / Solgt

AUBO Nykøbing F

Stand nr. 15 / Solgt

Slagter Zangenberg

Stand nr. 16 / Solgt

Slagter Zangenberg

Stand nr. 17 / LEDIG

Stand nr. 18 / LEDIG

Stand nr. 19 / Solgt

Tupperware

Stand nr. 20 / Solgt

Sengespinderiet

Stand nr. 21 / Solgt

Sengespinderiet

Stand nr. 22 / Solgt

Sengespinderiet

Stand nr. 23 / LEDIG

Stand nr. 24 / LEDIG

Stand nr. 25 / Solgt

Verisure

Stand nr. 26 / LEDIG

Stand nr. 27 / Solgt

Mood Copenhagen

Stand nr. 28 / Solgt

Mood Copenhagen

 

Stand nr. 29 / Solgt

Mood Copenhagen

Stand nr. 30 / Solgt

BtB Vin og Spiritus

Stand nr. 31 / LEDIG

Stand nr. 32 / LEDIG

Stand nr. 33 / LEDIG

Stand nr. 34 / Solgt

Aloveragaarden.com

Stand nr. 35 / LEDIG

Stand nr. 36 / LEDIG

Stand nr. 37 / LEDIG

Stand nr. 38 / LEDIG

Stand nr. 39 / LEDIG

Stand nr. 40 / LEDIG

Stand nr. 41 / LEDIG

Stand nr. 42 / Solgt

Øernes ventilationsrens

Stand nr. 43 / Solgt

Magnet Terapi – Mindbjerg

Stand nr. 44 / LEDIG

Stand nr. 45 / LEDIG

Stand nr. 46 / Solgt

Carelax Danmark ApS

Stand nr. 47 / Solgt

Carelax Danmark ApS

Stand nr. 48 / LEDIG

Stand nr. 49 / Solgt

Colourplus

Stand nr. 50 / Solgt

Colourplus

Stand nr. 51 / LEDIG

Stand nr. 52 / Solgt

Støtteforeningen for Svanevig Hospice

Stand nr. 53 / LEDIG

Stand nr. 54 / LEDIG

Stand nr. 55 / Solgt

SB Service og Lollands.Net

Stand nr. 56 / Solgt

OK Benzin

Stand nr. 57 / LEDIG

Stand nr. 58 / Solgt

Co-Print

Stand nr. 59 / LEDIG

Stand nr. 60 / LEDIG

Stand nr. 61 / LEDIG

Stand nr. 62 / LEDIG

Stand nr. 63 / LEDIG

Stand nr. 64 / LEDIG

Stand nr. 65 / LEDIG

Stand nr. 66 / Solgt

Pejsemontøren

Stand nr. 67 / LEDIG

Stand nr. 68 / LEDIG

Stand nr. 69 / LEDIG

Stand nr. 70 / LEDIG

Stand nr. 71 / LEDIG

Stand nr. 72 / Solgt

Ørslev Turistfart

Stand nr. 73 / LEDIG

Stand nr. 74 / LEDIG

Stand nr. 75 / LEDIG

Stand nr. 76 / LEDIG

Stand nr. 77 / LEDIG

Stand nr. 78 / LEDIG

Stand nr. 79 / LEDIG

Stand nr. 80 / LEDIG

Stand nr. 81 / LEDIG

Stand nr. 82 / LEDIG

Stand nr. 83 / LEDIG

Stand nr. 84 / LEDIGStandmodeller

På planoversigten nederst kan du se standnummer placeringerne.

DER ER KUN 1 STRØMSTIK PR STAND. Strømstik er altid placeret i et af hjørnerne ind til din nabostand/bagbo.

HUSK SELV AT MEDBRINGE evt. forlængerledning og fordeler.

Primært til udstillere som medbringer eget standmateriale. Dette gælder standene 2 – 14, 43-56, 58-62 samt 73-78.
Her vil være grå bagvæg og sidevæg til udstillernabo (hvis ikke andet er aftalt).
Ovenstående er ikke relevant for stande med specielmål (grønne stande) samt stande udenfor.

Opbygningen af udstillerstandene er således, at alle stande er 2,98 meter lang x 2,80 meter bred, målt fra midt på hver stang/nabovæg. Mål på evt. banner, skilte, pavillon mm bør derfor være på højst 298 cm, for at sikre sig af det kan være indenfor standmålene.

Standmodel 1

Hjørnestand 2,98 meter lang x 2,80 meter bred. Stand med grå stofvægge ind til udstiller naboer.

Standmodel 2

Almindelig stand 2,98 meter lang x 2,80 meter bred. Stand med grå stofvægge ind til udstiller naboer.

Standmodel 3

Dobbeltstand 2,98+2,98 meter lang x 2,80 meter bred. Dobbeltstand med grå stofvægge ind til udstiller naboer. Yderligere mulighed for booking af 3 eller flere stande sammen.

Download standplan

Messekonkurrencen

Få dit budskab ud til vores besøgende via messekonkurrencen
Du har, som udstiller på Fritidsmessen, mulighed for at få dit budskab ud til de mange besøgende på Fritidsmessen, ved at deltage i konkurrencen med relevante og spændende præmier. Konkurrencen og de donerede præmier annonceres i den omdelte Messeavis.

Vi trækker vindere hver time i Fritidsmessens åbningstid, og dine præmier nævnes flere gange i højttaleren i timen op til, at der trækkes en vinder blandt de deltagende.

For at deltage i konkurrencen skal de deltagende hente lodder. Lodderne kan kun hentes på de stande, der deltager i konkurrencen.

De deltagende kan kun være med én gang pr. time, men de kan deltage alle timer med et nyt lod hver time.

Standene må kun udlevere ét lod ad gangen til hver person. Lodderne afleveres i de opstillede kasser, og der trækkes en vinder hver time i messens åbningstid fra klokken 10.00 til klokken 16.00.

Messeservice & udstyr

Leje diverse messeudstyr

Du har mulighed for at leje forskelligt messeudstyr til din stand, og vi hjælper også gerne med det grafiske arbejde. Download kontrakt, udfyld og mail til maria@fritidsmessen.dk, så sørger vi for, at dit udstyr står på standen, når du ankommer.

Vær venligst opmærksom på at sidste frist for bestilling af messeudstyr er 10 dage før første opsætningsdag.

Download bestillingsliste

Brochurestativ

Brochurestativ i aluminium til stående A4 brochurer. Dybden på hylderne er 20mm.
Lejepris pr. dag kr. 100

A-skilt – 70cm*100cm

Hvid plastbagplade og klikrammer.
Lejepris pr. dag kr. 100

Print til A-skilt i 70cm*100cm i farver, digitalt tryk, kr. 350

Infostander – A3

A3. Kan justeres til både stående og liggende format.
Med klikramme og kraftig fod.
Lejepris pr. dag kr. 100

Print til infostander A3 i farver
Digitalt tryk kr. 75

Akryl display – A4 stående

Akrylramme. Let at udskifte.
Lejepris pr. dag kr. 35

Print til akryl display A4 stående kr. 20

Akryl display – A3 stående

Akrylramme. Let at udskifte.
Lejepris pr. dag kr. 50

Print til akryl display A3 stående kr. 75

Roll-up

Produktion af standard roll-up
80cm * 200cm
Kr. 999

Grafisk service pr. time til opsætning af fil til tryk af banner til Roll-up kr. 495

Vi kontakter dig, for opsætning af fil til Roll-up, når du bestiller.

Messedisk

Hvid, solid og stilfuld messedisk med træbordplade og praktiske hylder inden i disken.
Eget tryk til front på messedisk kan tilkøbes. Se tryk på messedisk.

Mål:
Totalhøjde: 93 cm
Totalbredde: 90 cm
Totaldybde: 49 cm
Lejepris pr. dag kr. 250

Tryk til Messedisk

Grafisk svøb til messedisk i folieprint i fuldfarve (CMYK) med eget design, ekskl. opsætning af fil til tryk, kr. 950

Cafébord – højt

Bordet her har en diameter på 80 cm og har en højde på 110 cm.
Lejepris pr. dag kr. 75

Der kan tillejes hvid dug der passer til cafébordet.
Lejepris pr. dag kr. 75.

Vi anbefaler en dug pr. dag pr. cafébord.

Borde

Bordet måler L183*B76*H74 cm.
Lejepris pr. dag kr. 75

Der kan tillejes hvid dug der passer til bordet.
Lejepris pr. dag kr. 75

Vi anbefaler en dug pr. dag pr. bord.

Stole

Sort polstret stol, Siddehøjde 47cm.
Lejepris pr. dag kr. 50

Opsætning og print af messe materialer, skilte m.m.

Trænger du til hjælp til at udvikle, skrive og opsætte eller bare trykke diverse messematerialer, kan du bestille hjælp her.
Vi hjælper dig med f.eks. med brochurer, visitkort, badges, klistermærker, opsætning af grafik til skilte m.fl.

Bestilling og betaling

Du bestiller messeservice og udstyr ved at sende denne blanket til maria@fritidsmessen.dk. Du kan også bestille ved at skrive os en mail eller ringe på 70 70 10 05. Betaling opkræves sammen med din faktura for leje af messestand.

Download bestillingsliste

For yderligere information kontakt os på telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

OBS! Sidste frist for bestilling af messeudstyr er 10 dage før første messedag.

Markedsføring

Annoncering i lokale medier
Artikel i den største husomdelte avis i lokalområdet i ugen op til messen.
Annoncer i andre lokale ugeaviser i ugerne op til messen.
Pressemeddelelse sendes til alle de omkringliggende medier inkl. Tv2øst.

Ophængning af plakater
10 dage før messens afholdelse vil der blive opsat ca. 100 plakater i lokalområdet.

Radio/Radiospot
Der annonceres for Fritidsmessen i to uger op til messen i Radio SLR Vordingborg, Møn og Guldborgsund. 50 spot af 20 sek. fordelt på syv dage op til messen.

Radio SLR sender LIVE fra messen om lørdagen.

Online
Der indrykkes Topbanner annoncering på sn.dk i 14 dage op til messen.

Sociale medier
Fritidsmessen poster nyheder og konkurrencer på Facebook i 30 dage op til messen.

Messeavis
Der vil blive udarbejdet en messeavis, der distribueres i Ugeavisen Lolland.

I messeavisen vil der være redaktionel omtale samt forskellige indslag om messen, samlet udstiller liste og billeder. Derudover vil der være en annonce fra alle udstillere på Fritidsmessen.

I kontrakten skal du vælge mellem flere forskellige størrelse annoncer. Der er mål og priser på alle størrelser annoncer i kontrakten. Hvis du vælger en ½ eller en hel-sides-annonce, så vil du automatisk få tildelt artikelplads og billede i messeavisen.

Se tidligeres års messeavis:
Vordingborg 2019
Nykøbing Falster 2019

Annoncen skal sendes i PDF fil. Det er vigtigt at ovennævnte formater overholdes, da der ellers kan tillægges gebyr for redigering og opsætning.

Annoncen skal sendes til arrangør, 30 dage før messen afholdes.

Avisen kan også hjælpe dig med opsætningen af din annonce, mod betaling. Ønsker du hjælp, krydser du blot dette felt af i kontrakten, og du bliver efterfølgende kontaktet af avisen.

Udstiller annoncering
I august måned vil alle udstillere få tilsendt en mail med diverse marketingmaterialer, som f.eks. er logo, plakat og billeder.

Du må meget gerne dele budskabet omkring din deltagelse på messen med dine kunder på de sociale medier. Jo flere der ved, at der er messe, jo flere vil der komme, og jo større succes vil vi alle opnå. Brug meget gerne Facebook, Instagram og Snapchat for at annoncere for messen og dig som udstiller.

Opret gerne begivenheden, Nakskov Messen, på Facebook.

Website
Messens udstillere står på fritidsmessens website mindst 2 uger før messens afholdelse.

Kontakt os hvis du har spørgsmål
Telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Forplejning under messen

Fritidsmessen har indgået et samarbejde med den lokale restauratør i Nakskov Idrætscenter, der står for salg af mad og drikke.

Som udstiller modtager du. ca. 14 dage før afholdelse af messen, et informationsbrev, hvor du har mulighed for at bestille forplejning til dit standpersonale.

Vi vil i år sørge for at bestilt forplejning, til stand personale, kan afhentes i en særskilt kø på aftalte tidspunkter, og der vil være afmærkede siddepladser til standpersonale.

Fødevarer på messen:
De udstillere, der sælger indpakket madvarer og drikkevarer på messen, forpligter sig til at have diverse godkendelser i orden, samt have en kopi af godkendelserne med, hvis der skulle komme kontrol fra en eller flere offentlige instanser.

Kontakt hvis du har spørgsmål
Telefon 70 70 10 05 eller e-mail maria@fritidsmessen.dk.

Kontakt os og book en messestand allerede i dag

Ønsker du at udstille på Fritidsmessen, hører vi meget gerne fra dig på telefon
70 70 10 05 eller email maria@fritidsmessen.dk

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen som udstiller på vores messe i Nakskov.

Download udstiller kontrakt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Fritidsmessens nyhedsbrev og hold dig opdateret

Vil du modtage indhold som